Identyfikacja drukarki

Aby skonfigurować drukowanie w sieci, należy najpierw zidentyfikować drukarkę sieciową, na której ma być wykonywane drukowanie. Po wyświetleniu tego ekranu, użytkownik zostanie poproszony o wybranie jednej z poniższych metod wyszukiwania drukarek:

Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci